سوالات متدوال
ساعت کاری مجموعه چه ساعتی است؟

10 صبح الی 24

خدمات سرگرمی و تفریحات مجموعه چیست؟

سینما، فودکورت، باشگاه ادرنالین، باشگاه

ایا سالن سینما در مجموعه میباشد؟

بله، دارای سه سالن مجزا میباشد

کتاب فروشی در مجموعه فعال میباشد؟

بله، بوکلند در کنار ما است 

کافه ویونا از چه ساعتی تا چه ساعتی فعال میباشد؟
واحد اداری در کدام طبقه است؟

در طبقه همکف

ساعت کاری هایپراستار تا چه ساعتی است؟

از ساعت 10 صبح الی 24

ایا در مجموعه فود کورت هست؟

بله در مجموعه فود کورت هست

پیج اینستاگرام مجموعه چیست؟

thebandarmall